Page 4 - Chemia Nowej Ery - zeszyt ćwiczeń klasa 7
P. 4

Składniki powietrza i rodzaje

     przemian, jakim ulegają
     8. Powietrze – mieszanina jednorodna gazów


     Cele lekcji: Poznaję skład powietrza, jego właściwości i znaczenie w przy- Rozwiąż
     rodzie oraz nazwy pierwiastków chemicznych zaliczanych do gazów szla- dodatkowe
                                       zadania
     chetnych, ich właściwości i zastosowania. Poznaję właściwości azotu –  docwiczenia.pl
                                       Kod: C7XSXJ
     głównego składnika powietrza.


     Na dobry początek
   1  Uzupełnij schemat, wpisując nazwy składników powietrza.

                       powietrze


          składniki o stałej zawartości      składniki o zmiennej zawartości


                                     tlenek węgla(IV)
      około 21%   około 78%
     objętościowych objętościowych


   2  Uzupełnij zdania.
     Powietrze jest mieszaniną        gazów. W warunkach normalnych ma gęstość
               od gęstości wody.          rozpuszcza się w wodzie.       To doświadczenie muszę znać

   3  Skreśl błędne wyrażenia, tak aby powstał poprawny zapis obserwacji  Obejrzyj film
     i wniosku z doświadczenia chemicznego Badanie składu powietrza.   docwiczenia.pl
                                       Kod: C7VFC5

              świeca
             styropian
               woda

     Obserwacje: Świeca pali się / gaśnie i podnosi wraz z napływaniem wody do cylindra.
                             1
     Płomień świecy pali się / gaśnie, kiedy woda zajmuje ok.  objętości cylindra.
                             5
            1
     Wniosek: Około  objętości powietrza stanowi składnik podtrzymujący spalanie / nie-
            5
                    4
     podtrzymujący spalania, a około  – składniki podtrzymujące spalanie / niepodtrzy-
                    5
     mujące spalania.
    26
   1   2   3   4   5   6   7   8   9