Page 10 - Chemia Nowej Ery - zeszyt ćwiczeń klasa 7
P. 10

Składniki powietrza i rodzaje przemian, jakim ulegają

   6  Zapisz słownie przebieg reakcji analizy tlenku wodoru (wody), a następnie skreśl błędne
     wyrażenie, tak aby powstała prawdziwa informacja.

     Woda to tlenek metalu / niemetalu.


   7  Uzupełnij zdania.
     Tlen jest         chemicznym wytwarzanym przez rośliny        .

     Dla większości organizmów jest on niezbędny do procesu       . Tlen bierze
     udział w procesie        skał. Jest potrzebny np. do       drew-
     na w ognisku. Jest też jednym z czynników powodujących         metali.


   8  Uzupełnij tabelę podanymi liczbami, tak aby poprawnie przedsta- Człowiek wydycha
     wiała skład powietrza wdychanego i wydychanego przez człowieka.   razy więcej
                                    tlenku węgla(IV),
                0,04 • 17 • 21 • 4            niż wdycha.

                     Zawartość w powietrzu, % objętościowy
         Składnik
                    wdychanym         wydychanym
          tlen

       tlenek węgla(IV)

   9  Przyporządkuj do podanych substancji lub mieszanin ich zastosowania.

     a) tlen z powietrza        I. przemysł hutniczy
     b) tlen + acetylen        II. cięcie metali
     c) tlen + azot          III. nurkowanie
                      IV. spawanie metali
                      V. przemysł rakietowy
     a)             b)             c)     Dla dociekliwych
   10  W reakcji spalania 6 g węgla w tlenie powstały 22 g tlenku węgla(IV). Wskaż masę tlenu
     użytego do tej reakcji chemicznej.
     A. 16 g       B. 28 g      C. 32 g       D. 6 g


     Zapamiętaj!

     • Reakcja syntezy           • Reakcja analizy
     kilka substratów  jeden produkt   jeden substrat  kilka produktów


    32
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15