Page 1 - Atlas geograficzny
P. 1

Atlas geograficzny Atlas                                          DO NOWEJ
                                                    PODSTAWY Atlas geograficzny dla liceum ogólnokształcącego i technikum to kompletny zbiór           PROGRAMOWEJ
 ponad 300 map fizycznych, politycznych, gospodarczych i tematycznych świata  ZAWIERA
 oraz Polski. Został przygotowany na podstawie aktualnych danych statystycznych,  PONAD 80 TABLIC
 Z DANYMI
 z uwzględnieniem wymagań nowej podstawy programowej. Stanowi bogate  STATYSTYCZNYMI
 źródło wiedzy dla każdego, kto chce zrozumieć współczesny świat. geograficzny
 Czytelne mapy w atrakcyjnej formie
 Wszystkie mapy wykonano z najwyższą starannością  ATLAS GEOGRAFICZNY dla liceum ogólnokształcącego i technikum
 i dokładnością, zgodnie z zasadami wypracowanymi  dla liceum ogólnokształcącego i technikum
 przez pokolenia polskich kartografów. Korzystanie
 z atlasu jest łatwiejsze i przyjemniejsze dzięki
 atrakcyjnej formie graficznej.

 Nowe mapy tematyczne
 W atlasie zamieszczono mapy tematyczne
 uwzględniające wymagania nowej podstawy
 programowej, opracowane na podstawie aktualnych
 informacji. Poszerzają one i utrwalają wiedzę
 niezbędną na egzaminie maturalnym.
 Oblicza geografii Oblicza geografii
 Karty pracy  Maturalne
 ucznia karty pracy
 Karty pracy ucznia są skorelowane  Maturalne karty pracy są skorelowane
 z podręcznikami z serii Oblicza geografii  z podręcznikami z serii Oblicza geografii do zakresu
 do zakresu podstawowego. Zawierają zestawy  rozszerzonego. Zawierają uporządkowane
 różnorodnych zadań ułatwiających utrwalanie  tematycznie zadania, które ułatwiają oswojenie się
 wiedzy i kształcenie kluczowych umiejętności  z formą zadań maturalnych. Dzięki temu stanowią
 geograficznych.  znakomitą pomoc w przygotowaniach do egzaminu
 maturalnego.
 • Podsumowania
 z najważniejszymi informacjami • Przykładowe zadania rozwiązane krok po kroku
 • Odwołania do stron  • Wybrane zadania CKE z ubiegłych lat
 w Atlasie geograficznym  • Ciekawe zadania z mapami, wykresami, rysunkami
 • Miejsce na notatki z lekcji i fotografiami
 Nowa Era Sp. z o.o.
 www.nowaera.pl nowaera@nowaera.pl
 Centrum Kontaktu: 801 88 10 10, 58 721 48 00
   1   2   3   4   5   6